Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn 2019 - Phần 1

Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu: - Sau khi các bạn đã cài đặt phần mềm: SQL server 2012, CRforVS_13_0_18, DevExpress và Phần mềm quản lý... thumbnail 1 summary

Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu:

- Sau khi các bạn đã cài đặt phần mềm: SQL server 2012, CRforVS_13_0_18, DevExpress và Phần mềm quản lý đoàn 2019 thì tiến hành chạy phần mềm ở lần thứ nhất.

- Bước 1: Chạy phần mềm quản lý đoàn lên => nhấn "Kết Nối"- Bước 2: Nhấn "Tạo DT"- Nếu báo lỗi thì làm như sau:
+ Tắt phần mềm đi (Không được nhấn save mà là thoát khỏi cài đặt nhé)


+ Mở ổ đĩa D:// pc bạn


+ Tìm Folder "CSDLDoanThanhNien" chọn chuột phải


 + Chọn "Properties"


+ Chọn "Security"


+ Chọn "Edit"


+ Chọn "Users"


+ Check vào "Full control"


+ Chọn "Apply" => "Ok"


+ Chọn "Ok"


+ Chạy lại phần mềm quản lý đoàn lên


- Bước 4: Nhấn "Kết Nỗi" => Nhấn "Tạo DT"


- Bước 5: Nhấn "Ok"


- Bước 6: Nhấn "Kết Nối" 1 lần nữa (Nếu không thấy hiện "KhoDuLieu" trên ô Databaser thì nhấn chuột trái vào hình tam giác bên cạnh và chọn "KhoDuLieu")- Bước 7: Nhấn "Save" và "Ok"


- Bước 8: Chạy phần mềm quản lý đoàn lên và đăng nhập


* Đã thành công!

No comments

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại những ý kiến quý báu. Nam rất mong bạn ủng hộ nhiều hơn nữa cho http://www.duongvannam.name.vn/