Cách đánh số trang trong excel 2007 2010 2003

Cách đánh số trang trong excel   2007 2010 2003 1.Bấm menu File --> chọn Page Setup 2.Cửa sổ Page Setup mở ra bạn chọn tab Header/Foo... thumbnail 1 summary
Cách đánh số trang trong excel 2007 2010 2003

1.Bấm menu File --> chọn Page Setup
2.Cửa sổ Page Setup mở ra bạn chọn tab Header/Footer --> bấm chọn Custom Footer
3.Xuất hiện cửa sổ Footer --> bấm chuột trái vào phần
Right Selections --> tại vị trí con trỏ bạn gõ Trang --> tiếp theo bấm chuột trái vào nút bên trái nút chữ A
4.Khi đó bên ô Right Selections xuất hiện như sau
Trang&[Page] --> bấm OK --> bấm OK


+Hộp thoại hiện ra có 3 lựa chọn là đánh số bên trái, vào giữa, bên phải, thí dụ tôi muốn đánh số trang vào giữa tôi nháy vào Center Section.
+Nháy vào nút công cụ bên phải chữ A thấy xuất hiện &[Page].
+Bấm OK.
Xin bạn xem hình dưới đây:

No comments

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại những ý kiến quý báu. Nam rất mong bạn ủng hộ nhiều hơn nữa cho http://www.duongvannam.name.vn/