HƯỚNG DẪN TẠO BLOG MỚI & UP MẪU BLOG

- Các   bạn   vài   trang   htpp://blogger.com/ - Các bạn đang nhập bằng Gmail của bạn  -    Click  vào   blog  mới -         ... thumbnail 1 summary

- Các bạn vài trang htpp://blogger.com/- Các bạn đang nhập bằng Gmail của bạn

 -  Click vào blog mới


-       Tiêu đề blog của bạn
-       Địa chỉ blog (tên blog) –  dụ như của tôi: m05-namyenbai ta xẽ được tên đầy đủ  http://m05-namyenbai.blogspot.com/
-       Click Tạo blog

 -       Click vào hình tam giác nhỏ sau đó chọn Mẫu

 -       Click vào Sao lưu/khôi phục

 -       Click vào Chọn tệp tin

 -       Click vào mẫu tempale  các bạn tải trên trang của tôi hay bất cứ trang nào  bạn muốn sau đó chọn Open

 -       Click Tải lên

 -       Ta đã  gian hang của mình rùi

 - Sản phẩm của bạn nè

 -       Để đăng sản phẩm của mình lên thì các bạn click vào Bài đăng mới sau khi hiện lên nhừ trong hình thì bạn click vào HTML


-       Dán đoạn code sau
-       Click vào Viết
-       Để con trỏ chuột vào vị trí ảnh sau đó thực hiện up ảnh của ban  sửa giá sản phẩm

<li class="simpleCart_shelfItem"><h2 class="item_name">
Tên Sản Phẩm</h2>
<img class="item_thumbsrc="Link Ảnh Sản Phẩm" />
<span class="item_price">590,000 VNĐ</span>Thông tin sản phẩm
- Các bạn có thể xem luôn sản phẩm của mình đã đưa đúng chưa bằng cách bấm luôn vào Viết như vậy xẽ chuyên sang chế độ viết.
- Nếu ảnh sản phẩm của bạn chưa có link thì làm như sau:
+ Các bạn cứ thay phần Link sản phẩm ở trên bằng link sau: http://2.bp.blogspot.com/-tM0MnVh33Pg/U1aEcmRo-BI/AAAAAAAABp8/LpSlMHjFvpo/s1600/tieude1.gif
+ Chuyển sang chế độ Viết các bạn xẽ thấy ảnh sản phẩm của tôi, đừng lo lắng, hãy bấm chuột trái 1 lần xẽ hiện lên nhữ hình minh họa, bạn chọn xóa sau đó để nguyên con chuột soạn thảo ở vị trí ảnh vừa bị xóa.
+ Click chuột vào bưởu tượng hình ảnh để tải hình sản phẩm của bạn (hình minh họa).

+ Nếu hình ảnh của bạn có kích thước không phù hợp thì hãy bấm chuột trái 1 lần vào ảnh để chọn kích thước nhé

No comments

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại những ý kiến quý báu. Nam rất mong bạn ủng hộ nhiều hơn nữa cho http://www.duongvannam.name.vn/