Liên kết bolg/webs

Các bạn có nhu  cầu  Liên kết Blog  theo thì các bạn để lại thông tin ở comment để mình Add thông tin vào hộp kết nối. Liên Kết Blog... thumbnail 1 summary
Các bạn có nhu cầu Liên kết Blog theo thì các bạn để lại thông tin ở comment để mình Add thông tin vào hộp kết nối.
Liên Kết Blog
- URL Blog của bạn:
- Title: 
là đoạn giới thiệu về blog của bạn(nên ngắn gọn xúc tích và đầy đủ ý nghĩa)
- Tên hiển thị tại hộp kết nối của mình: 

Code:
<p> <img src="http://www.namyenbai.name.vn/favicon.ico" class="favicon" /> <a href="http://www.namyenbai.name.vn/" title="Nơi chia sẻ thông tin" target="_blank">Nam Yên Bái</a></p>

Lưu ý: Mình chỉ trao đổi liên kết với blog có nội dung lành mạnh.

No comments

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại những ý kiến quý báu. Nam rất mong bạn ủng hộ nhiều hơn nữa cho http://www.duongvannam.name.vn/