Phần mềm quản lý đoàn viên thanh niên 2019

Các bước cài đặt phần mềm: Bước 1:  Tải phần mềm SQL và cài đặt như bình thường. https://www.microsoft.com/en-us/... thumbnail 1 summary
  • Các bước cài đặt phần mềm: Bước 1:  Tải phần mềm SQL và cài đặt như bình thường. https://www.microsoft.com/en-us/...

    Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn 2019 - Phần 1

    Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu: - Sau khi các bạn đã cài đặt phần mềm: SQL server 2012, CRforVS_13_0_18, DevExpress và Phần mềm quản lý... thumbnail 1 summary
  • Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu: - Sau khi các bạn đã cài đặt phần mềm: SQL server 2012, CRforVS_13_0_18, DevExpress và Phần mềm quản lý...