Báo cáo giám sát

Bảng kiểm

Danh sách trẻ tham gia CLB

Quên mật khẩu phần mềm quản lý đoàn
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3

Phần mềm quản lý đoàn viên thanh niên 2019Các bước cài đặt phần mềm:

Bước 1: Tải phần mềm SQL và cài đặt như bình thường.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062

Bước 2: Tải Net Framework 4.0 (Nếu bạn sử dụng win 8.1, win 10 thì bỏ qua bước này).


https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851


Bước 3: Tải crfor về cài đặt


Bước 4: Tải phần mềm quản lý đoàn viên về và cài đặt.

Các bạn cứ bấm next là ok

Tên đăng nhập: admin
Mật khẩu: admin

Link tải về:  https://drive.google.com/open?id=1JbfxZvAXFY7TFR-lDsHZip16cQzVtRGB

Liên hệ : Dương Văn Nam | PhuongNamBlog
Copyright © 2020. Phương Nam Blog
Xem tôt nhất bằng trình duyệt: Chrome hoặc firefox
Được thiết kế trên Blogger